Minden, ami szívből és lélekből jön

Szívvel - Lélekkel

Szívvel - Lélekkel

A szellem hatalma

2021. október 23. - Sandroz
px-downloadg39500e6fe28a17b2811ae8ddd0b3cd51e958ab3f364adb71f7800ddec1be783f549b08a04c89c5a074d98f1687875f36_1920.jpgA szellem hatalma uralkodik a világ felett. 
Jelen blogbejegyzésemet a jelenidő margójára teszem ki, s hitem szemszögéből, mindenféle politika és emberi manipuláció mentesen fejtem ki, és vallom, hogy mehetünk jobbra balra, de ha igazán békét akarunk, akkor megállunk és magunkba szállunk... 
Az emberi szellemben Isten teremtő erőt adott és ezért gondolataink, szándékaink, indulataink, szavaink, mind hatással vannak az életünkre, és egész környezetünkre. Olyan szellemi erőnek vagyunk a birtokában, ami akár pillanatok alatt a legmagasabb magasságokig emelhet, és Istenivé tehet, vagy a legmélyebb mélységbe is letaszíthat, ördögivé tehet. Vigyázzunk, hogy milyen lelkülettel élünk, hogy milyen szellemet engedünk be lelkünk templomába. 
[Például figyeljük meg, amikor Jézus Simon Péternek mondja, hogy „Boldog vagy... Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van.” és kősziklának nevezi és neki adja a Mennyországnak kulcsait, és „oldás és kötés hatalmat” ad számára (Mt 16, 17) - máskor pedig, amikor Jézus az eljövendő szenvedéseiről beszél, és Péter emberi érvekkel reagál rá, nagyon erős intést kap: „ távozz előlem Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével! „ (Mt 16, 23) ]
"Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, ti kettős lelkűek!" (Jak 4,7-8) 
"Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Mt 6,24)
"Honnan a háborúság és a civakodás köztetek? Nemde bensőtökből, a kívánságaitokból, amelyek tagjaitokban háborognak? Csak kívántok, s nem kaptok semmit, öldököltök és versengtek, s nem szereztek semmit. Civakodtok és tusakodtok, és nincs semmitek – azért, mert nem kértek. Kértek és nem kaptok – mert rosszul kértek: azért, hogy kívánságaitokra fordítsátok." (Jak 4,1-3)
– Tehát emberi mivoltunk, neveltetésünk, az élethez, a dolgokhoz, vagy egymáshoz való hozzáállásunk, észérveink, érzékeink, érzelmeink, múltbeli berögzülések, mind elvihetnek minket egy fals irányba, és eltéríthetnek minket Isten Szent Akaratától. De az is igaz, hogy "Isten görbe vonalakkal ír egyenesen" (portugál közmondás)
"Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr." (Iz 55,8)
Isten gondolatainak ismerése, sőt saját magunk megismerése sem az ember érdeme, mert maga az Isten nyilatkoztatja ki azt, s hagyja, hogy mélyebben belelássunk saját lelkünk dobozába. Persze szükséges, hogy legyen bennünk ehhez egyfajta nyitottság. De néha az Isten a zárt ajtókon is betér (lásd Jn 20,19), de legtöbbször csak szelíden kopogtat, s várja, hogy legalább megszólítsuk... "Ki vagy, Uram? " (Apcsel 22,8) Isten megismerése nem létezik anélkül, hogy önmagunkba mélyebbre ne ássunk... A lelkünkben lakó szellem hatalma arra vár, hogy aktivizáljuk. Nem tolakszik, szelíden hív, de van, hogy olyan helyzetbe hoz, hogy ne tudd kikerülni a vele való párbeszédet... 
"Isten hívott minket életre. Az életünkkel válaszolunk a hívására, ahogyan felelősséggel élünk, ahogy megvalósítjuk Isten rólunk alkotott képét." / Anselm Grün / 
Istenről mindnyájunknak más és más kép él a fejében, viszont ő színről-színre ismer bennünket! Ahogyan nincs két teljesen egyforma ember, így nem létezik két egyforma Istenkép sem, és ez teljesen rendben van, hiszen senki nem élheti a másik életét, nem tapasztalhatja meg ugyanazokat a dolgokat, így Isten is tudja, hogy megannyi szemszög szerint látjuk őt. Mindig az a fontos, hogy törekedjünk az Isten megismerésére.. Nem tolakodva, siettetve türelmetlenül, hanem szelíd, de még is erős vágyakozásban fürkésszük Őt! 
px-downloadge1c37cea71a81c923f21702f3093c0ffb557966ab5f9bbcfacb71338b949f22719391205b552085fba6eca109f3f3bd1_1920.jpg
Az Isten nem azt nézi milyen vallású vagy..s mennyire vagy vallásos.. Isten azt nézi, hogy a hit, remény, szeretet magját, amit minden emberbe beültetett kutatjuk e, megtaláltuk e, és hogyan gondoztuk.. Nevelgettük, öntöztük e…vagy esetleg hagytuk elsatnyulni? Vagyis, - hogy hiszel e Őbenne, és abban, amit éppen teremtesz, s amire kéred az Ő áldását; - Meg vagy e győződve arról, amit mondasz, amiről beszélsz! -igazságban jársz e, és  reményed mennyire élő! S legfőképpen gyakorolod e a SZERETETET! 
Minden ember élete Isten akaratából nő ki, ő általa VAN és folyik a saját medrében.  Viszont döntéseink, szabad akaratunk általi választásaink, válaszaink mind befolyásolják annak lefolyását. Mennyivel veszélytelenebbül járhatnánk saját útjainkon, ha tudatosan beleállnánk és közreműködnénk az isteni akarat végrehajtásában. Ennek kellene lenni életünk vezérfonalának. 
„Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. „ (Mt 6, 10)
Bármennyire is kényelmesnek tűnik, hogy mindent Istenre hagyunk, közben a hitünket élnünk kell, munkálkodni kell, mert nem lehet passzivitásban, csak úgy sodródni az életben, mint egy hordalék a folyón. Ugyanakkor Isten nélkül, árral szemben úszni is hiábavalóság, habár még attól is megerősödik a karunk, s belátásra segíthetnek minket az erőfeszítések. Ugyanis ha elindulunk egy úton, és kitartásunk ellenére sem vezet eredményre, hát akkor lehet kell keresnünk más utakat, más csatornákat, vagy egyszerűen csak irányt kell változtatnunk... De ha futkosunk össze-vissza, max. jól összezavarodunk... Álljunk meg kicsit, hagyjunk időt, hogy leülepedjenek a történések, aztán egyszerűen kezdjük újra...
Isten akaratának megismerése néha olyan, mintha vaksötétben ködben haladnánk lépésről lépésre meglátva az utat, de van úgy is, hogy mintha hirtelen fényszóróval világítanák meg... A szívünkben levő elfogadás, ráhagyatkozás, alázat, szeretet segít a haladásban.
Mert Isten a Mi Atyánk, olyan csodálatos hajót készített számunkra, amelynek kormányrúdja a hit, vitorlája a remény, meghajtója a szeretet. 
Ennek a hármasságnak erejével (hit, remény, szeretet) bárhova elérhetünk, és nem tudja meggátolni a gonosz erő, sőt még saját alkalmatlanságunk sem, hogy Isten akaratát véghez vigyük. Ha akadályokba ütközünk, akkor tudatosan rá kell erősítenünk, megragadni a hitet, erősíteni a reményt, megkeresni a Szeretetet. Ilyenkor még a sodrás és a hullám is minket fog segíteni...
Az "ITT ÉS MOST" az alkalmas idő, (lásd Jn 7,6) "Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk! Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata!" (Ef 5, 15-17)
De hogyan is tudhatjuk meg, hogy mi az Isten akarata? 
- "Mindenekelőtt arra kérlek tehát, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó és kedves a mi Üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére." (Tim 2,1-4)
Isten tudta nélkül nem történik semmi! (lásd Mt 10,29) Így az Isteni Akarat mindaz, ami Van! Ezért nem félünk, mert hiszünk, s reméljük a jót, és "Tudjuk, hogy Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Rom 8,28)
Jézus azt mondja: - "Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen." (Jn10,10) Ezért ne zúgolódjon a lelkünk, ha az életben nehézségekkel találkozunk. Isten nem azért van, hogy kényünk-kedvünk szerint ugráljon nekünk. Ha problémák gyötörnek, nevezd át őket feladatokká, amik a javadat szolgálják. Ezzel a hozzáállás már félig meg is oldottad őket. Persze kérd közben mindenben az Isten segítségét! 
- "Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni és eszének járását kibogozni, hogyan tudnátok az Istent, aki mindezeket alkotta, kifürkészni, gondolatát megismerni és tervét megérteni? A legkevésbé testvéreim! " (Jud 8,14)
- "Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a mindenségben." (Fil 2,13-15)
Tehát Isten akarata az, hogy fejlődjünk, hogy gyarapodjunk, hogy bőségben és békességben éljünk, hogy szeressünk, hogy boldogok legyünk... Tehát ne csüggedjünk, és ne fáradjunk bele a jót cselekedni.
img_20211023_014043_670.jpg
Tudatosan készüljünk fel rá, hogy lesznek viharok, ártó szelek, zátonyok, csaták, ellenséges erők, amik minden létező módon megpróbálnak szándékainktól eltéríteni, kifárasztani, lenullázni, elkedvetleníteni... Ne kezdjünk el saját erőből velük csatázni- vitázni, csak ragaszkodjunk az Istenhez, bízzuk rá magunkat  Akaratára, és az Ő erejéből, bölcsességéből merítve szálljunk szembe velük, s ne emberi módon -dacból, haragból, hanem Isten Szeretetével telve. Mert  "Ha Isten velünk, ki ellenünk?" (Rom 8,31)
A Mennyei Atyánk mindenre kigondolta már a megoldásokat, és készen vannak mindenre a jó válaszai.. Nekünk elég a Kegyelem, ami majd védelmez, és legyőz minden akadályt. Kérjük mindig áldást önmagunkra a körülöttünk levőkre, a munkánkra, tevékenységünkre és tegyük meg, amit meg kell,  és meg tudunk tenni, a többit bízzuk rá az Istenre, aki amit elkezdett, azt be is fejezi..
px-downloadgc248b4173fec89272bcb4fe90c46948604d3a86476e16d1295aeda980605aec27f56bb3da85f4d698e5582f1e0eb0226_1920.jpg
"Így szól az Úr Isten: Azon a napon, amelyen megtisztítalak titeket minden gonoszságotoktól, és lakottá teszem a városokat és helyreállítom a romhalmazokat, amikor művelés alá kerül a puszta föld, amely egykor sivatag volt minden arra járó szemében, majd így szólnak: ‘Ez a műveletlen föld olyanná lett, mint a Gyönyörűség kertje, és az elhagyott, romba döntött és feldúlt városok megerősítve állnak!’ És megtudják a körülöttetek megmaradt nemzetek, hogy én, az Úr, én építettem fel a romokat, én ültettem be a műveletlen földeket; én, az Úr szóltam és megcselekedtem!" (Ez 36,33-36)
"Adjatok hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának!" (Ef 5,20) Ezzel bevonzzuk életünkben az Isten hatalmát, és megszűnik a békétlenség, a széthúzás, és kiárad a SZERETET!
Isten kegyelméből: Rózsa Sándor (Sandroz)
Éljünk a segítséggel, legutóbbi blog bejegyzésemben megosztottam egy igazán hathatós áldás imádságot írásban és YouTube elérhetőséggel, amit itt  * találsz meg. 
Szeretettel invitállak, nézz be hozzám máskor is, keresd mindig az új bejegyzéseim, olvasd el régebbi írásaim is. 

 

Keress meg az InstagramonFacebokoon Egy Szív Egy Lélek néven megtalálsz. 

Látogasd meg a Gasztroblogomat is ( Chef Sandroz ), amit más tartalmakkal együtt a honlapomon keresztül könnyen elérsz. Kattints ide

*A blogokban szereplő fotók eredetije vagy saját készítésű, vagy a www.pixabay.hu oldalról származik A fotók és az írások, vagy azok részletei mindennemű felhasználása csak előzetes írásos engedéllyel és a forrás pontos megjelölésével lehetséges. A bejegyzések megosztása az eredeti bejegyzés linkjével lehetséges.

A bejegyzés trackback címe:

https://szivvellelekkel.blog.hu/api/trackback/id/tr6316732912

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása